Katar Halk Sağlığı Bakanlığı (MOPH) tarafından Gıda Güvenliği ve Çevre Sağlığı Birimlerine ISO 17020 standardına göre akreditasyon altyapısının kurulması ihalesini Ekim 2018 tarihinde ICAS, TSE ve Arap Mühendislik Hizmetleri Merkezi (ACES) firması ortaklığı ile kazanmış olup çalışmalar başlamıştır.

    Bu kapsamda;

    • Gap analizi
    • 17020 eğitimi
    • Dökümantasyon Çalışmaları yapılmaktadır.

    Eti madenden Güney Kore’ye giden borik asit ürününün paketleme öncesi kırma, eleme, gözetim ve testlerinin yapılması