Yükleme / Tahliye Kontrolleri

A- A A+
Yükleme / Tahliye Kontrolleri

       İhraç veya ithal edilecek malların belirlenen miktar, kalite ve özelliklere uygun olup olmadığının, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde uyulduğunun, satıcı veya alıcının talebine istinaden, uluslararası gözetim şirketi uzmanlarınca yapılan teknik inceleme sonucu bir rapora  bağlanmasına gözetim denilmektedir.

     Ekibimiz, müşteri gereksinimleri ve ilgili proje kapsamında, uygunluk değerlendirme, son kontrol, sevkiyat öncesi ve sevkiyat kontrolleri olmak üzere gerekli prosesleri kontrol etmekte, doğrulamakta ve şahitlik etmektedir.

   

     Tüm süreç adımlarını müşteriye en kısa sürede raporlayarak, hem sahada hem de proje koordinasyon merkezinde izleyerek, sadece hizmet süresinde değil hizmet sonrasında da müşteriye en güncel bilgiyi iletilmektedir. Yükleme Tahliye kontrolleri ile ilgili faaliyet alanlarımız aşağıdaki gibidir.

Fabrika Sahasında;

 • Ulusal / Uluslararası Standartlara ve/veya şartnamelere göre Kalite Tespiti
 • Paketleme kontrolü
 • Markalama kontrolü
 • Fiziksel Kontrolü
 • Fabrika laboratuvarlarında gerçekleştirilecek kalite testlerine nezaret
 • Doküman ve Fatura Muhteviyatı Uygunluğu
 • Miktar Tespiti
 • Çevre/Stok Fiziki Durum Tespiti
 • Numune Alım / Dağıtım
 • Müşteri Talimatları ve Kontrol Listeleri çerçevesinde Fabrika Üretim Şartları Uygunluk Kontrolleri

Yükleme / Tahliye (Öncesi, Esnası, Sonrası) Kontrolleri;

 • Ürün Stok Kontrolü
 • Gemi Ambar temizlik kontrolleri
 • Yükleme kontrolleri
 • Tahliye kontrolleri
 • Miktar kontrolleri
 • Renk kodlama kontrolleri
 • Paketleme kontrolü
 • Markalama kontrolü
 • Döküman ve Fatura Muhteviyatı Uygunluğu
 • Ürün görsel kalite kontrolü
 • Ambar Mühürleme ve Mühür Sökme
 • Numune Alım / Dağıtım
 • Radyasyon Kontrolü
 • Tehlikeli Yükler Gözetimi
 • Bu çerçevedeki diğer işler ve fasıl muhteviyatı