ISO 9001

A- A A+
ISO 9001

Küreselleşen ticarette rekabet ülke sınırlarından dünya çapına genişlerken, rakip sayısı giderek artmıştır. Ayrıca, bilinçlenen müşterilerin beklentileri çok  üst seviyelere ulaşmıştır. Bu beklentileri karşılayarak bir üst seviyeye geçebilmek, rekabetin ana amacı olmuştur.

Özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile hız ve değişim hayatımızın bir parçası olmuştur. Bu değişime ve hıza ayak uyduramayan kuruluşların  ticarette var olmaları çok zordur.

Dönemin ticarete getirdiği bu şartlar,  kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanmasını gerekli kılmıştır.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem Standartları, yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgi gören ve uygulama alanı bulan milletlerarası standartlar haline gelmiştir. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir. 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Başladı.

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmekte ve ilgili taraflar için kullanışlı hale getirmektedir.

 Yıllar içerisinde kuruluşların işleyişte yaşadığı zorluklar ve tedarik zincirindeki faaliyetlerin daha karmaşık hale gelmesi, kuruluşların iş yapma metotlarının değişmesi, müşterilerin beklentilerinin artması vb. durumlar revizyon ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, ISO tarafından Eylül 2015’te yayımlanmıştır.

Yeni versiyonda, üst düzey liderlik, taahhüt, uyum, amaç, karşılaşılan risk ve fırsatlar üzerine özellikle vurgu yapılmaktadır. En fark edilebilir değişiklik standardın yeni yüksek seviyeli(HLS) yapısıdır. Bu yapı, çoklu yönetim sistemi kullanan kuruluşların yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmasını sağlamaktadır.

Diğer bir değişiklik ise standardın risk tabanlı yaklaşım üzerine odaklanmasıdır. Bu yaklaşım her zaman standardın bir parçası olmasına rağmen, yeni versiyonda daha belirgin hale getirilmiştir.

ISO 9001:2015 geçiş planı yaparken neleri dikkate almalıyım?

  • Yeni standart şartları ve gerektirdiği dokümantasyon hakkında bilgi edinilmesi,
  • ISO 9001:2015 versiyonu şartlarını karşılamaya yönelik organizasyonel eksiklerin tespit edilmesi,
  • Uygulama planlaması,
  • Kuruluşun etkilediği tüm taraflar için eğitimlerin verilmesi ve farkındalığın sağlanması,
  • Revize edilen şartları karşılamak amacıyla mevcut kalite yönetim sisteminin güncellenmesi ve etkinliğinin doğrulanması.