Asansör Muayene

A- A A+
Asansör Muayene

          Asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılabilirliğinin ilgili standartlara göre kontrolünün gerçekleştirilmesi işlemidir. Söz konusu kontroller yetkili muayene uzmanı tarafından gerçekleştirilir ve muayene raporu hazırlanır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 18.11.2008 tarih 27058 sayılı resmi gazetede yayımlanan 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı resmi gazetede revize edilen asansör bakım ve işletme yönetmeliğine göre 01.01.2012 tarihinden itibaren asansörlerin yıllık kontrollerini ISO /IEC 17020 standardına göre akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılacaktır...

          ICAS  ISO 17020 standardına göre asansörlerin muayenesi için "A TİPİ MUAYENE KURULUŞU" olmak üzere TURKAK tarafından yapılan akreditasyon denetimi hazırlıklarımız sürmektedir. Asansörler; 95/16/AT Yönetmeliği, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği, ISIG Tüzüğü, TS-EN 81-80, TS-EN 81-1 ve TS-EN 81-2 standartlarına göre muayene edilmektedir.

ICAS

ICAS

Bina sorumlusu, binadaki asansörü yılda en az 1 kere olmak şartıyla belediyenin belirlediği muayene kuruluşuna kontrolünü yaptırmaktan, muayene raporunun tanzim ettirmekten ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasından sorumlu kişidir. Ayrıca ilgili yönetmelikle hizmet dışı bırakılan asansörün muayene kuruluşu yeşil etiket verene kadar servis dışı kalmasından sorumludur.

Türkak’tan A tipi muayene kuruluşu olmak için ilgili standartlara göre akredite olmuş özel veya kamu kuruluşudur. Protokol imzalanan ilçe sınırlarında bulunan 1 yıldan daha eski tüm asansörlerin periyodik kontrollerini gerçekleştirmek ve bunun sonuçlarını ilgili idareye bildirmektir.

İlçe sınırları içerisinde bulunan asansörlerin yıllık kontrollerinin sağlanması için A tipi muayene kuruluşu belirlemek, protokol süresi içerisinde muayene kuruluşunun sorumluluğunu yerine getirip getirmediğini denetlemek, asansörlerin yıllık kontrolleri sonucunda kendisine bildirilen can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden asansörlerin servis dışı bırakılmasını sağlamaktır.

Asansörüne Kırmızı etiket yapıştırılan bina sorumlusu öncelikle ICAS’tan Yıllık Kontrol Raporunu tanzim etmelidir. Bu raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip bir bakım firmasıyla anlaşıp raporda belirtilen eksikliklerinin giderilmesi sağlanmalıdır. Eksiklikler giderildikten sonra ICAS’tan 2. Kontrol için randevu alınmalıdır.

Her ay bakımı yapılan asansörünüzün bakımının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını, kontrolü yapıldığı tarihte can ve mal güvenliğiniz için tehlike arz edip etmediği varsa eksikliklerinin neler olduğunun tespiti çalışmasıdır. Yılda en az 1 kere yapılması yasalarla zorunludur.