TS EN ISO 45001

A- A A+

“ISO 45001:2018 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri “ standardı yayınlandı.

Dünyamızda her gün iş ile alakalı kazalar veya hastalıklardan binlerce kişi ölmektedir. Bu konuda ilk defa yayınlanmış bir uluslararası standart olan “ISO 45001:2018 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri “ standardı, iş kazaları ve hastalıklarıyla mücadeleyi hedeflemektedir. ISO 45001 standardının bu konuda daha önce BSI (British Standards Institution) tarafından oluşturulan ve uluslararası bir standart olmayan OHSAS 18001 standardının yerini alarak, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 daha uyumlu ve daha yaygın olarak şirketlerde uygulanabilmesi öngörülmektedir. Bu standart uygulandıkları ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği yasa ve mevzuatlarını eksiksiz kabul eder.

SO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği sistemi konusunda gereklilikleri tanımlarken, sistemin uygulanması konusunda rehberlik ederek, yaralanmalar ve kötü sağlık koşullarını engeller. Sistemin performansını arttırarak daha sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşturulmasını sağlar. ISO 45001:2018 standardı gereklilikleri, organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği konusunda amaçladıkları sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olur.

Bu sonuçlar başlıca; iş sağlığı ve güvenliği performansında sürekli gelişim, yasal ve diğer şartları yerine getirmek, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşmak, oluşmaktadır.

Daha önce kullanılan OHSAS 18001 ve güncel ISO 45001 standardının farklılıkları genel olarak şu şekilde vurgulanabilir; -    OHSAS 18001 içinde ana başlık halinde bulunan konular ISO 45001 içinde detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

-    İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin performansı ISO 45001 içinde daha sık ölçülmekte ve daha sık iyileştirme yapılmasını öngörmektedir. -    ISO 45001 içinde, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği yönetim şeklini olumlu ve/veya olumsuz etkileyebilecek iç / dış faktörlerin sorgulanması ve gerekli önlemelerin zamanında alınması esastır. -    ISO 45001, OHSAS 18001’e göre, olay olmadan öngörüde bulunup önlem almaya (proaktif) odaklanmıştır. -    ISO 45001’de, şirket üst yönetiminin görevlendireceği sadece bir sorumlu ile gerekliliklerin yerine getirilmesi sağlanmıştır. -    ISO 45001 standardı, işletme ile iş yapan tüm taşeron (alt işveren), tedarikçi ve geçici yüklenicilerinin de iş sağlığı ve güvenliliği gerekliliklerini takip etmeyi gerekli kılarak işletmenin tüm taraflarıyla birlikte gelişimini sağlaması açısından çok daha etkilidir.. -    İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurgulanmasında çalışanların rolünü arttırarak, iş sağlığı ve güvenliği kurallarında uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik arttırılmaktadır. -    Dokümantasyon kavramı çok daha detaylı hale getirilmiş ve kapsamı genişletilmiştir. -    Annex SL şablonuna uygun maddelenmesi sebebiyle, kalite standartları konusunda faal işletmelerin entegrasyonu daha kolaydır.