Azerbaycanlı bir ortak ile merkez ofisi Ankara’da olan Intersert A.Ş. şirketi kuruldu. Faaliyetlerini Azerbaycan da bulunan şubesinde yoğunlaştıran Intersert A.Ş. Uygunluk Değerlendirme alanında ve Helal Belgelendirme alanında faaliyet göstermektedir.

  İntersert, Azerbaycan Akreditasyon Merkezi AZAK tarafından ISO 17020,17021 ve17065 konularında birçok kapsamda akredite olmuştur. Yürüttüğü faaliyetler arasında

  • Azerbaycan ulusal zorunlulukları içeren ürün belgelendirme,
  • ISO 9001,14001,22000 ve 45001 konularında sistem belgelendirme,
  • Muayene gözetim hizmetleri,
  • Kalibrasyon ve doğrulama,
  • Helal Belgelendirme gibi konular yer almaktadır.

  Detaylı bilgi için ; www.intersert.org

  INTERTEHTEST S.R.L

  ICAS, Moldova’daki uygunluk değerlendirme sektöründeki fırsatları değerlendirmek için 06.10.2017 tarihinde yerel bir ortakla Intertehtest S.R.L adlı bir ortak girişim kurmuştur.

  Intertehtest SRL çatısı altında, test ve kalibrasyon hizmetleri sağlanmaktadır; Bunların yansıra; sistem yönetimi belgelendirme ve helal belgelendirme konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

  Bu hedefler doğrultusunda; Sistem yönetimi belgelendirme alanında akreditasyon çalışmalarına başlanmıştır. Intertehtest S.R.L firması yetkilileri, 2019 yılında Moldova Ulusal Akreditasyon Kurumu (MOLDAC) tarafından ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim sistemi standardı ve ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kapsamında sistem yönetimi belgelendirme kuruluşu olarak akredite edilmiştir.

  Ayrıca, ICAS helal belgelendirme sistemi altında Moldova’da gerçekleştirilen Helal belgelendirme çalışmaları adına çözüm ortağı olarak çalışmaktadır.

  Detaylı bilgi için: http://itt.md/en

  CT SIC

  Moldova’da faaliyet gösteren, 1996 yılında Moldova Hükümeti Ekonomi ve Altyapı Bakanlığı kararı ile bir kamu teşebbüssü olarak “Endüstriyel Güvenlik ve Belgelendirme Teknik Merkezi (CTSIC)”’nin özelleştirme ihalesini iştirakimiz İNTERTEHTEST S.R.L kazanmış; 21 Mart 2018 itibari ile, ilgili Bakanlık tarafından ihalenin iştirakimize verildiği onaylanmıştır.

  İhaleden sonra Intertehtest SRL, asansör muayene, laboratuvar, periyodik muayene ve bazı personel sertifikalandırma faaliyetleri için ülkedeki tek yetkili uygunluk değerlendirme şirketi haline gelmiştir.

  CT SIC şirketinin alt bölümleri aşağıdaki gibidir;

  • Endüstriyel Güvenlik Denetleme Departmanı,
  • Sertifikasyon Departmanı
   • Ürün Belgelendirme
   • Sistem Sertifikasyonu
  • Laboratuvarlar
   • Bilimsel Araştırma, Reaktifler ve Petrol Ürünleri Laboratuvarı
   • Tahribatsız Muayene ve Tanı Laboratuvarı
  • Personel Sertifikasyon Departmanı

  İTBAK İnşaat Teknik Değerlendirme Araştırma ve Belgelendirme A.Ş ; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, YAD (Yapı araştırma Derneği)’ nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan bir kuruluş olarak  02.08.2007 tarihinde kurulmuştur.

  Kuruluş Ocak 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu İktisadi İşletmesi unvanı kararı almıştır. Ocak 2019 tarihinde ise YAD Yönetim Kurulunun almış olduğu kararla yeni bir anonim şirketine devredilmesi kararı  alınmıştır. Bu karar sonrası Haziran ayı içerisinde, kuruluşun ICAS’a devri tamamlanmıştır.

  CE veya G standartlarına tabi olmayan, ürün veya sistemi piyasaya sunup kabul ettirebilmek için, İTBAK İnşaat Teknik Değerlendirme Araştırma ve Belgelendirme A.Ş. (İTBAK), mevcut yetkileri ile hizmet sunmaktadır.

  Bağımsız laboratuvar ve teknik uzmanların değerlendireceği ve bilimsel deneyler ile standart üstünlüğü kanıtlanacak yenilikçi ürün, ULUSAL TEKNİK ONAY (UTO) belgesi alarak yurt içinde, AVRUPA TEKNİK DEĞERLENDİRME (ETA) belgesi alarak Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sürülebilmektedir.

  Detaylı bilgi için; https://www.itbak.org/