Hygiene

  İnsan ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için ilgili bütün bilgilerin bir sentezi olan hijyen, çok geniş bir kapsama sahiptir.

  Gıda hijyeni; gıda üretimi, depolanması ve tüketiminin sağlığa uygun koşullarda yapılması olarak tanımlanmaktadır.

  Gıda hijyen- sanitasyon denetimi; işletmelerin daha temiz ve hijyenik koşullarda üretim yapabilmeleri için hammadde kabulden son tüketiciye ulaşana kadarki sürecin uygunluğunun denetimini, gıda güvenliğini ve kalitesini arttırabilecek uygulamalar için alt yapı, ekipman, sosyal alanlar, hammadde kabul ve depolama, üretim, atık kontrolü ve ortam koşullarının değerlendirilmesini içerir.

  ICAS olarak, müşteri talebine bağlı olarak 5996 sayılı kanun ve Türk gıda mevzuatı uyarınca veya TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar Standardına göre muayene hizmeti gerçekleştirmekteyiz.

  Hijyen ve sanitasyon muayenelerimiz, uluslararası standartlarda izlenebilirliği olan çalışma metotları ve yetkin denetçileri ile gerçekleştirmektedir. Muayene aşamaları ise; hazırlık, muayene, numunelerin laboratuvara transferi ve raporlama şeklindedir.

  Muayene hizmeti çerçevesindeki analizler, ISO/IEC 17025:2005 standardına göre akredite olmuş deney laboratuvarında yapılmaktadır.

  Akreditasyon kapsamımız ise;

  • Gıda, gıda katkı maddeleri ve su ürünleri ile gıdayla temas eden ürünlerin üretim alanları, nakil araçları, satış yerleri,
  • Gıdaların sevk edildiği ve depolandığı yerler,
  • Gıda ürünlerinin hazırlandığı ve servis edildiği yerler,
  • Kırmızı et ve kanatlı mezbahaneleri ile parçalama, üretim ve paketleme tesisleri, nakil araçları, depolandığı yerler,
  • Otellerde gıda/yemek ürünlerinin hazırlama, depolama ve servis alanları şeklindedir.