Elektiriksel Ölçümler

  Topraklama Ölçümü

  Topraklama, ev,  işyeri gibi elektrik tesislerinde kullanılan cihazların gerilim altında olmayan bölümlerinde herhangi bir elektrik kaçağı olması durumunda insan hayatını ve cihazları riske atmamak adına gerilim altında olmayan bölümlerin bir iletken ile toprağa bağlanmasıdır. Cihazlarda oluşabilecek kaçak akım, direnci az olan toprak hattı üzerinden toprağa verilir.

  Topraklama ölçüm faaliyeti kapsamında Yetkili Servisler, İkmal İstasyonları, Fabrika gibi tesislerde topraklama tesisatı direnç değerleri ölçülür ve kaçak akım rölesi testleri yapılır.

  Topraklama raporları “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” ve/veya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri, Belediyeler ve Özel Amaçlar için talep edilmektedir.

  Muayene faaliyeti “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

  Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği çerçevesinde topraklama ölçüm periyodları aşağıda verilmiş olup, raporların bu periyotlarda güncellenmesi gerekmektedir. Topraklama Tesislerinin İşletme Dönemi İçinde Denetleme Periyodları; Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri ( Hatlar hariç ) : 2 yıl Enerji nakil ve dağıtım hatları: 5 yıl Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri: 1 yıl Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi: 2 yıl Sabit Olmayan Tesisler İçin; Sabit İşletme Elemanları İçin: 1 Yıl Yer Değiştirebilen İşletme Elemanları İçin: 6 aydır.

  Paratoner Muayenesi

  İkmal istasyonları, yüksek binalar, sanayi tesisleri, minareler, trafo tesisleri, stadyumlar, köprüler, havaalanları gibi tesislerde yıldırımdan kaynaklanan elektrik boşalmasının yol açtığı  akım paratoner tesisatındaki iletken üzerinden toprağa verilir. Paratoner muayene faaliyeti TS EN 62305-1, TS EN 62305-3 standartları kapsamında paratoner tesisatı topraklama direnç değerleri ölçülerek, paratoner tesisatı etkinliği değerlendirilerek raporlanır.

  Katodik Koruma Muayenesi

  Metaller su veya hava ile temas ettiğinde korozyona uğrar. Bu özellikle su ve toprak altında bulunan metal boru ve tanklar için büyük bir risktir. Metal korozyonunu engellemek amacıyla korunacak metale dışarıdan daha aktif bir metal temas ettirilerek, dışarıdan akım verilerek veya galvanik pil bağlanarak korunur. Katodik Koruma faaliyeti kapsamında İkmal İstasyonlarında LPG tanklarının katodik koruma sisteminin çalışması TS 5141 EN 12954 standartları çerçevesinde test edilerek raporlanır.