10

  Ullage Survey Yöntemi ile Miktar Tespiti

  Sıvı yüklü gemiler için uygulanan,  gemi üzerinde yapılan birkaç statik hesaplamalar yardımı ile geminin taşıdığı yükün ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan bir yöntemdir.

  Draft Survey Muayene Yöntemiyle Miktar Tespiti

  Draft survey, ithalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım methodudur. Hata payı; %0,3’e kadar (kara kantarına kıyasla) hata payı kabul edilebilir bir miktardır. Uygun koşullarda, doğru evraklarla yapıldığı takdirde Kara kantarı ile benzer sonuçlar hesaplanabilmektedir

  Uzman ve yetkin nitelikteki personeller ile tarafsızlığına güvenilen atanmış surveyörlerimiz yükün ağırlığını hesaplarken uluslararası direktiflere uygun olarak çalışmaktadır. Şuan ülkemizde 5 farklı limanda bu hizmeti vermekteyiz.

  Bunun dışında gemilerde yükleme/tahliye öncesi, sonrası veya sırasında aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

  • Draft Survey yöntemi ile miktar tespiti
  • Ullage Survey yöntemi ile miktar tespiti
  • Yükleme esnasında yükleme işlemine tam gözetim hizmeti*
  • Tahliye esnasında tahliye işlemine tam gözetim hizmeti*
  • Yükleme veya tahliye gözetimi sırasında yükten numune alma hizmeti*
  • Yükleme veya tahliye gözetimi sırasında görsel hasar tespiti hizmeti*
  • Tally Survey hizmeti *

  Not: * ile belirtilen iş kalemleri akreditasyon kapsamı dışında verilmektedir.